Vervoersmachtiging

Om in aanmerking te komen voor vergoeding zittend ziekenvervoer vanuit uw zorgverzekering dient u toestemming aan te vragen bij uw zorgverzekeraar.

Deze toestemming wordt de vervoersmachtiging genoemd en vraagt u aan door middel van een aanvraagformulier. Elke verzekeraar hanteert hiervoor zijn eigen invulformulier, maar de gegevens die gevraagd worden zijn veelal gelijk.

Een gedeelte van het formulier dient u zelf in te vullen en te ondertekenen.
Het andere gedeelte dient door de behandelend arts te worden ingevuld en ondertekend.
De complete aanvraag wordt naar uw verzekeraar gestuurd, waarna zij deze in behandeling nemen.

Indien uw aanvraag wordt goedgekeurd, ontvangt u van uw verzekeraar een papieren machtiging.
Hiervan ontvangen wij graag een kopie voor onze administratie.

Op basis van de afgegeven vervoersmachtiging kunt u uw ritten van en naar de betreffende zorginstelling(en) direct bij ons bestellen.

Heeft u vragen of moeite bij het invullen van de aanvraagformulieren?
Neemt u gerust contact met ons op. Wij helpen u graag.

Webdesign | Studio 74